HARZÉ - Vestiging Herentals

Aflevering en verkoop van oude metalen en schroot.

Bij Vanhees Metalen kan u terecht voor de aflevering en verkoop van al uw oude metalen en alle soorten schroot. Daarnaast plaatsen wij ook containers voor metaalafval die door onze eigen diensten terug worden opgehaald. Tenslotte verzorgen wij ook afbraakwerken en opruimingswerken van staalconstructies, machines, ovens,...Algemene acceptatie- & aankoopvoorwaarden


Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, koopt Vanhees Metalen uitsluitend metalen onder voorwaarden, zoals hierna geformuleerd.

De aangekochte metalen zullen steeds vervoerd worden op risico van de verkoper, tenzij anders overeengekomen. Plaatsing van containers gebeurt te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de klant en mogen alleen gebruikt worden voor het laden van metalen. Deze goederen dienen vrij te zijn van verontreiniging.

Bij schade of diefstal van een container, wordt de nieuwwaarde bij de klant in rekening gebracht.

Bij vermenging van verschillende kwaliteitssoorten, zal de aankoopprijs van de gehele levering herleid worden tot het tarief van de laagste kwaliteit.
De aangevoerde materialen worden enkel aanvaard indien zij vrij zijn van stoorstoffen zoals:
 • asbest- en asbesthoudende materialen
 • giftige en explosiegevaarlijke stoffen
 • radioactieve stoffen
 • alle PCB houdende elektronische componenten zoals condensatoren

Indien bij sortering blijkt, dat een verontreiniging geconstateerd wordt, is de leverancier aansprakelijk en dient hij de kosten te betalen.

Indien de metalen verontreinigd zijn, zal de hoeveelheid van het verontreinigd materiaal in mindering gebracht worden van het totale gewicht. De verontreiniging zal door Vanhees Metalen nv afgevoerd worden naar de daartoe gelegerde stortplaats, op kosten van de verkoper. Afgekeurde goederen worden op kosten van de klant retour geladen.


Aanvaarde afvalstoffen

Volgende materialen worden aanvaard:
 • Ferro metalen (ijzer, gietijzer, plaatijzer, ijzerdraaisel, ...)
 • Non-ferro metalen (koper, aluminium, zink, lood, ...)
 • Elektrische kabelafval (incl. grondkabels)
 • Roestvrij staal
 • Loodaccu's
 • Elektrische transformatoren indien deze voorafgaandelijk gereinigd zijn en vergezeld zijn van een reinigingsattest (olievrij).
 • ...

Volgende afvalstoffen vallen onder “specifieke voorwaarden”

Niet gedepollueerde voertuigwrakken
Indien beschikbaar moeten de voertuigdocumenten (inschrijvingsbewijs, keuringsverslag en gelijkvormigheidsattest) ter beschikking worden gehouden. De voertuigwrakken mogen niet worden samendrukt of samengeperst en ze mogen géén stoorstoffen bevatten. Autobanden worden enkel aanvaard bij aanlevering van een complete wagen.

Metalen brandstofhouders
Deze houders worden enkel aanvaard indien ze worden vergezeld van een reinigingsattest afgeleverd door een geregistreerde IHM (inzamelaar, handelaar, makelaar)

Spuitbussen, brandblussers
Spuitbussen en brandblussers (poederblussers) worden enkel aanvaard als ze volledig leeg zijn.

Metalen verpakkingen (o.m. verfblikken, vaten, …)
Metalen verpakkingen moeten schraapschoon én uitgelekt zijn. Verpakkingen die giftige producten (GHS 06) hebben bevat worden niet aanvaard. De originele etiketten mogen niet worden verwijderd of onleesbaar gemaakt.


AEEA

Wij aanvaarden enkel huishoudelijke AEEA afkomstig uit België. Het aangeboden AEEA mag geen etensresten, verpakkingen of beschermingsmaterialen bevatten. Volgende afvalstromen worden niet aanvaard:
 • gasflessen (uitz .indien aangeleverd via de fabrikant/eigenaar)
 • apart aangeleverde LPG tanks indien niet vergezeld van reinigingsattest


Containerdienst voor industriële klanten


Voor het ophalen van schrootafval plaatst Vanhees Metalen containers op locatie. Dit zowel bij bedrijven, in containerparken, als bij particulieren.

Tevens hebben onze chauffeurs het ADR-certificaat voor het ophalen van loodaccu's. We beschikken over verschillende containertypes : 2.5m³ - 15m³ - 30m³ - 40m³

Wat kan Vanhees Metalen u bieden:
 • Gratis plaatsing voor grotere hoeveelheden
 • Snelle levering en omhaling van de containers
 • Vlotte betaling aan eerlijke marktprijzen
 • Gratis advies
Onze service = Uw winst!

Verwerking in onze installaties


Depolutiecentrum voor autowrakken

Vanhees Metalen is een door OVAM erkend depolutiecentrum voor autowrakken. Het onttrekken van alle vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen en het weghalen van de accu, oliefilter, banden en glas maakt het voertuig klaar voor vermaling in de shredderinstallatie.

Schaarinstallatie

Met deze installatie worden bij Vanhees Metalen zuivere metalen herleid tot een ovenklaar product. De schaarinstallatie verkleint alle zuiver schroot tot ovenklare lengtes. Deze materialen worden geknipt op lengtes van max. 1m en dit aan een capaciteit van 30 ton per uur. Het eindproduct is zowel voor de staalfabrieken als voor export bestemd.

Shredderinstallatie

De shredderinstallatie vermaalt gemengde metaalsoorten, autowrakken, blik en containerparkschroot tot zuivere secundaire grondstoffen voor de Belgische en internationale metaalindustrie.

Onze shredderinstallatie heeft een capaciteit van 250 ton/dag.

Aflevering en verkoop van oude metalen en schroot


“De ijzersterke schakel tussen oud en nieuw”